PRIVACY STATEMENT TringTring

TringTring neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt TringTring altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van TringTring. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden voor de Verzender vind je hier: www.tringtring.nl/algemene-voorwaarden-opdrachtgever-boodschappen.html en de Algemene Voorwaarden voor de Tringer staan hier: www.tringtring.nl/algemene-voorwaarden-tringer-boodschappen.html.

1. Wie is TringTring?
TringTring is de aanbieder van een (mobiele) Applicatie waarmee Verzenders aan Tringers gekoppeld kunnen worden die voor hen per fiets pakketten kunnen bezorgen.

Zo werkt het:
Via de Applicatie kunnen Verzenders een Aanvraag indienen, waarna TringTring op zoek gaat naar de meest geschikte Tringers om deze bezorging uit te voeren. Als er sprake is van een Match, zal de uitgekozen Tringer zo snel mogelijk op weg gaan naar het adres van de Verzender. Nadat de Tringer zich bij de Verzender heeft gemeld, kunnen de Verzender en Tringer een overeenkomst sluiten om het pakketje bij de Ontvanger te bezorgen. TringTring is bij deze overeenkomst geen partij, maar draagt wel zorg voor de betaling van de Tringer door de Verzender nadat het pakketje bij de Ontvanger is afgeleverd. Dit bedrag wordt door TringTring zelf vastgesteld.

TringTring is een initiatief van TringTring B.V., kantoorhoudende te 1054KL Amsterdam aan de Overtoom 516-4 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62124439. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1464295.

2. Welke informatie wordt door TringTring verzameld en verwerkt?

Account
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die TringTring aanbiedt, moet zowel de Verzender als de Tringer een Account aanmaken.

Als Verzender dien je daartoe de volgende gegevens met ons te delen:

Bij het tot stand komen van een Match zullen jouw naam, adres- en contactgegevens aan de Tringer worden gegeven zodat deze direct naar je toe kan fietsen en eventueel contact op kan nemen.

Om een pakketje te kunnen verzenden dient Verzender daarnaast de gegevens van Ontvanger in te vullen bij het doen van een Aanvraag. De volgende gegevens van de Ontvanger dienen door de Verzender te worden ingevuld:

Deze gegevens van de Ontvanger zullen door TringTring niet aan de Tringer worden doorgegeven. Indien de Verzender en de Tringer een overeenkomst tot het verzenden van het pakketje aangaan, is de Verzender er voor verantwoordelijk dat deze gegevens van de Ontvanger aan de Tringer mee worden gegeven.

Om als Tringer deel uit te mogen maken van het Netwerk van TringTring en om werkzaamheden voor Verzenders te verrichten, dient de Tringer een Account aan te maken waarin de volgende gegevens aan TringTring worden verstrekt:

Locatiegegevens
Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie dient TringTring op de hoogte te zijn van de locatie van de Tringer. Daartoe moet je de Applicatie machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van jouw smartphone. Op basis van deze locatiegegevens en jouw behaalde rating bepaalt TringTring of een Aanvraag van een Verzender naar jou wordt verzonden. Je kunt deze locatievoorziening natuurlijk altijd uitschakelen, maar dan zal je geen Aanvragen meer ontvangen en kun je zodoende geen gebruik meer kunnen maken van de Dienst.

Nadat een Match tot stand is gekomen, kan ook de Verzender de Tringer (bij benadering) volgen. Zodra het pakketje bij de Ontvanger is afgeleverd en de Ontvangstbevestiging is ingevoerd,of als de Tringer de locatievoorzieningen uitschakelt, is de Verzender niet langer in staat om de locatie van de Tringer te zien.

Betalingsgegevens
De betalingsgegevens die TringTring van Verzenders en Tringers verkrijgt, verstrekt TringTring aan betalingspartners die voor TringTring de betalingstransacties afhandelen. De afhandeling van de betalingen worden verwerkt en beveiligd door PayPal Nederland B.V. TringTring heeft zelf nooit inzage in jouw creditcard-gegevens of PayPal-informatie.

Koppeling aan social media
Verzender en Tringer kunnen hun Account koppelen aan hun Facebook- en/of Twitter-account. Zodoende kun je ook met jouw social media-logingegevens in de Applicatie inloggen. Daarnaast kun je in de Applicatie bepaalde content of informatie delen met jouw sociale netwerk, mits je daarvoor toestemming geeft.

TringTring heeft geen invloed op de handelswijze van Facebook of Twitter en TringTring kan dan ook niet garanderen dat zij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige regelgeving op het gebied van privacy handelen.

Automatisch gegeneerde informatie
Teneinde de Applicatie optimaal te kunnen laten werken heeft TringTring bepaalde informatie nodig. TringTring verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over jouw gebruik van de Applicatie.

Deze automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het IMEI nummer van je telefoon (een uniek nummer van uw telefoontoestel dat het mogelijk maakt je telefoon te herkennen), je IP-adres (nummer van je computer of tablet dat het mogelijk maakt deze te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, het type telefoon dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt en “cookies”. TringTring gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt TringTring ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt TringTring gebruik van cookies die tijdelijk of voor langere tijd worden opgeslagen op jouw randapparatuur. TringTring heeft toegang tot deze cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de Applicatie stuurt met de bedoeling dat de Applicatie deze bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Functionele cookies

TringTring maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

Sessie-cookies

Naast functionele cookies plaatst TringTring cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de Website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. TringTring kan met behulp van deze gegevens de Website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Permanente cookies

Ook plaatst TringTring cookies die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden TringTring de mogelijkheid om je de Website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de Website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die TringTring zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. TringTring heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. TringTring biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. TringTring wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt TringTring gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan TringTring verstrekt. TringTring verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar onze Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan TringTring zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot sociale media, in het bijzonder tot Facebook. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je door middel van je Facebook-profiel op jouw Account inloggen en informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Door jouw Facebook-account aan je Account te koppelen, heeft TringTring toegang tot je voornaam, achternaam, woonplaats, e-mailadres, geslacht, leeftijd en het aantal Facebook-vrienden dat je hebt. TringTring zal deze informatie enkel aanwenden om haar Dienst te verbeteren en ze zal deze info nooit met derden delen of verkopen.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser en smartphone zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van TringTring geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) TringTring of dat de Dienst niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal TringTring informatie over u verwerken?

Doeleinden
TringTring zal informatie over jou uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

5. Op welke wijze beschermt TringTring uw persoonlijke informatie?
TringTring zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens TringTring over je heeft verzameld en vastgelegd, kun je TringTring vragen om een overzicht te geven van de persoonsgegevens die zij over jou heeft verzameld. Dit verzoek kun je sturen aan support@tringtring.nl zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek.

Mocht je naar aanleiding van dit overzicht je gegevens wensen te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, dan kun je hiertoe een verzoek sturen aan het voornoemde e-mailadres. TringTring zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien je verzoek wordt afgewezen zal TringTring aangeven wat de reden is voor de afwijzing.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekend gemaakt via berichtgeving of binnen de Applicatie. We raden je dan ook aan om de meest recente versie van het Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

8. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan support@tringtring.nl